Security Consult ØYVIND BERGHEIMOm oss
Security Consult er et konsulentfirma med base i Farsund, men som har sitt virkeområde i hele Norge.
Eier og daglig leder er Øyvind Bergheim, som har lang fartstid innen HMS og salg i kjemikaliebransjen.


Vi har vårt primære virkefelt på utarbeidelse av sikkerhetsdatablader og bistår som sikkerhetsrådgivere i forbindelse med håndtering av farlig gods,
farlig avfall og håndtering av kjemikalier. Vi holder også kurs internt i bedrifter om sikker håndtering av kjemikaler blant annet iht kap. 1.3 i ADR.

Vi gir også råd og opplæring om håndtering og destruering av kjemikalier, i tillegg til salg av disse.
Vi vet at det kan være dyrt å destruere kjemikalier. Vi kan bistå med å gjøre dette så kostnadseffetivt som mulig.
Vi benytter oss av:
© 2017 Some rights reserved