Security Consult ØYVIND BERGHEIM


SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vi utarbeider sikkerhetsdatablader til en god pris. Vi oppfyller alle krav som stilles av myndighetene, både nasjonalt og internasjonalt.
Vi er konkuransedyktige på pris, har fokus på det vi produserer, og har som mål å gjøre det økonomisk gunstig for våre kunder.


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

"Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier.

Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. "Å stille til rådighet" skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke nok.

Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper."

- Arbeidstilsynet