Security Consult ØYVIND BERGHEIM


SikkerhetsrådgiverSikkerhetsrådgiver

En sikkerhetsrådgiver kan i utgangspunktet være hvem som helst i virksomheten, for eksempel virksomhetens leder, en person som er ansatt kun for dette formålet eller en person som også utfører andre oppgaver i virksomheten. Rådgiveren kan også være en person som ikke er ansatt i virksomheten. Det siste betyr at man kan leie inn tjenesten.

Vi kan bistå din bedrift med sikkerhetsrådgivertjenester.

"Virksomhet som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane, skal utpeke sikkerhetsrådgiver.

En sikkerhetsrådgiver har definerte oppgaver når det gjelder forebyggende sikkerhetsarbeid i forbindelse med transport av farlig gods. Ansvaret for at det utpekes en sikkerhetsrådgiver ligger på den som er ansvarlige for virksomheten.

Sikkerhetsrådgiveren skal ha bestått sikkerhetsrådgivereksamen og ha gyldig kompetansebevis for sikkerhetsrådgivere. DSB fører tilsyn med virksomheter som skal ha sikkerhetsrådgiver i forbindelse med transport av farlig gods. Det legges vekt på hvordan sikkerhetsrådgiverfunksjonen administreres og praktiseres."

- Direktoratet for sikkerhet og beredskap